شناسه حدیث :  ۹۸۷۳۲

  |  

نشانی :  من لا يحضره الفقيه  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۶۶  

عنوان باب :   الجزء الأول أَبْوَابُ اَلصَّلاَةِ وَ حُدُودِهَا بَابُ مَا يُصَلَّى فِيهِ وَ مَا لاَ يُصَلَّى فِيهِ مِنَ اَلثِّيَابِ وَ جَمِيعِ اَلْأَنْوَاعِ

معصوم :   امام صادق (علیه السلام)

وَ سَأَلَ اَلْحَلَبِيُّ وَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : هَلْ يَقْرَأُ اَلرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ وَ ثَوْبُهُ عَلَى فِيهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ» .
زبان شرح:

روضة المتقین ; ج ۲  ص ۱۷۱

«و سأل الحلبي و عبد الله بن سنان» صحيحا «أبا عبد الله عليه السلام (إلى قوله) الهمهمة» و حملا على ما لم يمنع القراءة.

divider

لوامع صاحبقرانی ; ج ۳  ص ۴۲۷

و به اسانيد صحيحه منقولست از حلبى و بسند صحيح از عبد اللّٰه منقول است كه گفتند سؤال كرديم از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللّٰه عليه كه آيا مىتواند مردى قرائت كند در نماز و دهانش بسته باشد چنانكه متعارف عربست دهن بند؟ حضرت فرمودند كه باكى نيست و در تتمه روايت حلبى حضرت فرمودند كه اگر همهمه را بشنود و همهمه آنست كه صدايى بشنود و تمييز حروف نكند و خواهد آمد كه اقل مرتبه اخفات آنست كه خود بشنود آن چه را قرائت كند و چون دهنش بسته است و همهمه را مىشنود پس اگر دهان بند را بر دارد البته صحيحا خواهد شنيد و در روايت عبد اللّٰه كه اين قيد نيست نيز محمول است بر روايت حلبى كه قيد دارد چون در واجبات مطلق حمل بر مقيد مىكنند و صحيحه محمد بن مسلم گذشت كه نهى وارد شده است از لثام هر گاه سوار نباشد و آن نهى محمولست بر كراهت از جهت اين دو حديث اگر چه ممكن است كه حمل كنيم اينها را بر حالت سوارى و ليكن اظهر جواز است با كراهت اگر مانع قرائت نباشد. چنانكه در موثق كالصحيح از سماعه منقولست كه گفت از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللّٰه عليه سؤال كردم از شخصى كه نماز كند و دهان بسته قرائت كند حضرت فرمودند كه باكى نيست هر چند دهن بسته باشد در حالت قرائت. و در روايت ديگر سماعه از حضرت منقولست كه باكى نيست و اگر در حالت قرائت بگشايد بهتر است و سماعه گفت كه ديگر سؤال كردم از آن حضرت صلوات اللّٰه عليه زنى كه نقاب بسته باشد حضرت فرمودند كه اگر موضع سجده او باز باشد كه برسد به چيزى كه سجده بر آن توان كرد باكى نيست و اگر نقاب را از رو بر دارد افضل است هر گاه نامحرمى نباشد و اگر نامحرم باشد نقاب انداختن اولى است. و حديث كالصحيح از احدهما صلوات اللّٰه عليهما نيز منقولست كه جايز است با دهن بند نماز كردن و اين مطلق نيز محمولست بر مقيد و جواز منافات با كراهت ندارد بلكه بهتر آنست كه رو و پيشانى باز باشد هر چند سجده نكنند. چنانكه منقولست در حديث كالصحيح از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللّٰه عليه در شخصى كه نماز كند به سبب خوف بر دابّه با عمامه و ايما كند حضرت فرمودند كه موضع سجده كه پيشانيست بگشايد و ليكن ممكن است كه گشودن از جهت سجده باشد بر مانند مهر چنانكه خواهد آمد كه با ايما سجده كند بر مانند مهر و اللّٰه تعالى يعلم.

divider