شناسه حدیث :  ۹۸۶۸۳

  |  

نشانی :  من لا يحضره الفقيه  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۵۳  

عنوان باب :   الجزء الأول أَبْوَابُ اَلصَّلاَةِ وَ حُدُودِهَا بَابُ مَا يُصَلَّى فِيهِ وَ مَا لاَ يُصَلَّى فِيهِ مِنَ اَلثِّيَابِ وَ جَمِيعِ اَلْأَنْوَاعِ

معصوم :   امام صادق (علیه السلام)

وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ قَالَ «لاَ وَ لاَ يَتَخَتَّمُ بِهِ لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ اَلنَّارِ » .
زبان شرح:

لوامع صاحبقرانی ; ج ۳  ص ۳۴۶

و بسند موثق منقول است كه از عمار كه از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللّٰه عليه سؤال كرد در مردى كه نماز كند و انگشترى آهن در دست داشته باشد حضرت فرمودند كه نماز با آن نكند و در غير نماز هم در دست نكند زيرا كه آهن پوشش اهل جهنّم است يعنى در جهنّم تا عذاب ايشان عظيمتر باشد يا آن كه در دار دنيا اكثر اوقات كفار مىپوشند. و بسند موثق از اسحاق بن عمار منقول است كه از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللّٰه عليه پرسيدند كه هر گاه شخصى ناخن خود را از آهن بگيرد يا پاره از موى خود را بگيرد يا پشت سر را بتراشد از آهن حضرت فرمودند كه بر اوست كه آبى را بر آنجا بمالند پيش از آن كه نماز كند پس پرسيدند كه اگر آب بر آنجا نمالد و نماز كند چونست حضرت فرمودند كه آب بمالد و نماز را اعاده كند زيرا كه آهن نجس است و فرمودند كه آهن پوشش اهل جهنم است و طلا پوشش اهل بهشت است ديگر پرسيدند از طشتى كه در آن صورتها كشيده باشند يا كوزه يا كاسه چوبين را صورت كشيده باشند در آن يا نقره باشد حضرت فرمودند كه از آنجا وضو نسازد و در آنجا وضو نسازد. و بسند قوى منقولست از آن حضرت صلوات اللّٰه عليه كه فرمودند نماز نكند شخصى كه كليد آهنى را به بند زير جامهاش بسته باشد و در حديث ديگر وارد است كه اگر كليد پنهان باشد باكى نيست و بسند قوى از آن حضرت صلوات اللّٰه عليه مرويست كه فرمودند كه آهن پوشش اهل جهنم است و طلا زينت اهل بهشت است و حق سبحانه و تعالى طلا را در دنيا زينت زنان كرده است و پوشش آن را بر مردان حرام گردانيده است و نماز كردن در آن را نيز حرام گردانيده است و آهن را در دنيا زينت جنيّان و شياطين گردانيده است و بر مسلمانان حرام گردانيده است كه در آن نماز نكنند مگر آن كه در حرب باشند در برابر دشمنان دين كه در آن صورت باكى نيست راوى گويد كه عرض نمودم كه هر گاه شخصى در سفر باشد و كاردى در ميان موزه گذاشته باشد كه ضرور داشته باشد يا در زير جامه بسته باشد يا كليد آهنى باشد كه خوف داشته باشد كه اگر جائى گذارد گم شود يا كمربند آهنين در ميان داشته باشد حضرت فرمودند كه باكى نيست در كارد و كمربند مسافر بواسطه ضرورت و هم چنين كليد را هر گاه خوف گم شدن و فراموش كردن داشته باشد و باكى نيست در شمشير و ساير آلات حرب در حالت حرب و در غير حالت حرب نماز در آن نكند زيرا كه آهن نجسى است كه مسخ شده است. غرض آن كه احاديث بسيار وارد شده است و ظاهر اكثر آن نجاستست و ظاهرا صدوق نجس مىداند پس اولى آنست كه تا ممكن باشد از آن اجتناب كند و با آن نماز نكند و ليكن چون مدار بر استعمال كارد بوده است و اگر نجس مىبود مىبايست بيشتر از اين اهتمام مىكردند و احاديث بسيار وارد شده است كه دلالت مىكند بر آن كه آهن در جلد قرآن نصب مىكردهاند و تجويز بيع آنها كردهاند و اگر نجس مىبود نهى از آن مىفرمودند با آن كه اخبار آهن در آن يك خبر صحيح يا حسن نيست از اين جهت است كه اكثر علما مكروه مىدانند كه در حالت نماز آهن با خود داشته باشد مگر پنهان نگاه دارد كه ظاهر نباشد كه در اين صورت كراهتش زايل مىشود يا كم مىشود و اللّٰه تعالى يعلم.

divider