شناسه حدیث :  ۹۸۲۲۴

  |  

نشانی :  من لا يحضره الفقيه  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۲۹  

عنوان باب :   الجزء الأول [ابواب الطهارة ] بَابُ غُسْلِ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ دُخُولِ اَلْحَمَّامِ وَ آدَابِهِ وَ مَا جَاءَ فِي اَلتَّنْظِيفِ وَ اَلزِّينَةِ تَقْلِيمُ اَلْأَظْفَارِ وَ أَخْذُ اَلشَّارِبِ وَ اَلْمَشْطُ

معصوم :   امام صادق (علیه السلام)

وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْمَشْطُ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ» .
زبان شرح:

لوامع صاحبقرانی ; ج ۲  ص ۸۹

و بسند قوى كالصحيح از آن حضرت صلوات اللّٰه عليه منقولست كه شانه كردن وبا را مىبرد و آن تبست. و در روايت برقى از استادان خود ونا بنون شنيده است يعنى ضعف را مىبرد و استشهاد به آيه كرده است كه حق سبحانه و تعالى فرموده است به موسى و هارون كه در ذكر من ضعيف مباشيد و سستى مكنيد پس ونا بمعنى ضعف است. و محتمل است كه برقى اجتهاد كرده باشد كه ونا ظاهرتر است و بهر تقدير نص مقدم است و اگر به آن عنوان نيز روايت كرده باشد منافات ندارد كه هر دو را ببرد. و در حديث كالصحيح از حضرت موسى بن جعفر صلوات اللّٰه عليه وارد است كه آن حضرت فرمودند كه شانه كردن وبا را مىبرد. و حضرت امام جعفر صادق صلوات اللّٰه عليه شانه داشتند در مسجد كه چون از نماز فارغ مىشدند محاسن مبارك را شانه مىكردند، و ممكن است كه پيشتر از نماز شانه كرده باشند در خانه و در مسجد نيز مىكرده باشند. و از حضرت سيد المرسلين صلى اللّٰه عليه و آله منقولست كه فرمودند كه بسيار شانه كردن موى سر وبا را مىبرد، و روزى را فراخ مىكند. و قوت جماع را زياده مىكند. و از محمد بن خالد برقى منقولست كه بسيار شانه كردن بلغم را تخفيف مىدهد.

divider