شناسه حدیث :  ۹۸۱۷۳

  |  

نشانی :  من لا يحضره الفقيه  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۲۲  

عنوان باب :   الجزء الأول [ابواب الطهارة ] بَابُ غُسْلِ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ دُخُولِ اَلْحَمَّامِ وَ آدَابِهِ وَ مَا جَاءَ فِي اَلتَّنْظِيفِ وَ اَلزِّينَةِ

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْخِضَابُ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ مِنَ اَلسُّنَّةِ» .
زبان شرح:

لوامع صاحبقرانی ; ج ۲  ص ۵۷

و آن حضرت صلوات اللّٰه عليه فرمودند كه حق سبحانه و تعالى خضاب را به هديه فرستاد بسوى حضرت سيد المرسلين صلوات اللّٰه عليه و آله و خضاب از جمله سنتهاى آن حضرتست كه بر آن مداومت مىفرمودند. و هر جا كه خضاب مذكور مىشود شامل رنگ ريش است خواه به حنا يا وسمه يا كتم و امثال آن، و شامل است كل بدن را حنا ماليدن بعد از نوره و موى سر را رنگ كردن اگر مو گذاشته باشد و هم چنين موى ابرو و شامل است حنا گذاشتن زنان دست و پا را. و محتمل است كه شامل حناى دست و پاى مردان نيز باشد و ليكن جائى وارد نشده است بخصوص و از مشايخ شنيدهايم كه بدعتست بقصد سنت كردن، و اگر از جمله مباحات داند ضرر ندارد و جمعى از عامه گفتهاند كه حرامست چون زينت زنانست بهتر آنست كه اگر خواهند دست رنگين شود عقيب نوره حنا بگذارند و اگر بسيار رنگين نشود بهتر است و اللّٰه تعالى يعلم.

divider