شناسه حدیث :  ۴۴۹۸۴۲

  |  

نشانی :  اللهوف علی قتلی الطفوف  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۰  

عنوان باب :   [مقدمة المؤلف]

معصوم :   مضمر

وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْ آلِ اَلرَّسُولِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ بَكَى أَوْ أَبْكَى فِينَا مِائَةً ضَمِنَّا لَهُ عَلَى اَللَّهِ اَلْجَنَّةَ وَ مَنْ بَكَى أَوْ أَبْكَى خَمْسِينَ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ وَ مَنْ بَكَى أَوْ أَبْكَى ثَلاَثِينَ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ وَ مَنْ بَكَى أَوْ▀ أَبْكَى عَشَرَةً فَلَهُ اَلْجَنَّةُ وَ مَنْ بَكَى أَوْ أَبْكَى وَاحِداً فَلَهُ اَلْجَنَّةُ وَ مَنْ تَبَاكَى فَلَهُ اَلْجَنَّةُ . .
زبان ترجمه:

آهی سوزان بر مزار شهیدان ;  ج ۱  ص ۱۰

و باز، از فرزندان رسول خدا روايت شده است: كسى كه در مصيبت ما، خود گريه كند و يا صد نفر را گريان سازد ما ضمانت ميكنيم كه خداوند او را اهل بهشت گرداند، و كسى كه گريه كند و يا پنجاه نفر را بگرياند اهل بهشت است، و كسى كه بگريد و يا سى نفر را بگرياند اهل بهشت است، و كسى كه بگريد و يا ده نفر را بگرياند اهل بهشت است، و كسى كه گريه كند و يا يكنفر را بگرياند اهل بهشت است، و كسى كه خود را بگريه وادار كند اهل بهشت است.

divider

الهوف / ترجمه میرابوطالبی ;  ج ۱  ص ۷۷

و از آن رسول آمده كه فرمودند: آن كس كه بگريد و براى ما صد نفر را بگرياند بهشت بر او واجب آيد. آن كس كه بگريد و پنجاه نفر را بگرياند جنّت مر او راست، و آن كس كه بگريد و سى نفر را بگرياند مر او را بهشت باشد، آن كس كه بگريد و بيست نفر را بگرياند مرا او راست بهشت، و آن كس كه بگريد و ده نفر را بگرياند بهشت او را باشد، و آن كس كه بگريد و يك نفر را بگرياند برايش بهشت باشد، و آن كس كه تباكى كند او را نيز بهشت باشد.

divider

غم نامه کربلا ;  ج ۱  ص ۳۶

3-و نيز از آل رسول عليه السّلام نقل شده كه فرمودند: كسى كه در مورد مصائب ما بگريد يا صد نفر را بگرياند، براى او بهشت است،و كسى كه بگريد يا پنجاه نفر را بگرياند براى او بهشت است،و كسى كه بگريد يا سى نفر را بگرياند براى او بهشت است،كسى كه بگريد يا بيست نفر را بگرياند،براى او بهشت است،كسى كه بگريد يا يك نفر را بگرياند براى او بهشت است و كسى كه خود را به صورت گريان درآورد براى او بهشت است.

divider