شناسه حدیث :  ۴۴۹۸۳۰

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۰۸  

عنوان باب :   «حرف الياء» [304]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

يأتيك ما قدّر لك.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۱۰۹

آنچه برايت مقدّر شده است به تو مى‌رسد.

divider