شناسه حدیث :  ۴۴۹۷۷۸

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۹۶  

عنوان باب :   «حرف اللاّم» [252]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

لا قذف للفاحش.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۹۷

نسبت دادن بدكارى به كسى كه آشكارا فحشاء مى‌كند، حد ندارد.

divider