شناسه حدیث :  ۴۴۹۷۶۸

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۹۴  

عنوان باب :   «حرف الكاف» [242]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

كمال الجود الاعتذار معه.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۹۵

كمال دانش در بردبارى است.

divider