شناسه حدیث :  ۴۴۹۷۶۳

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۹۴  

عنوان باب :   «حرف الكاف» [237]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

كفى بالموت واعظا.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۹۵

مرگ بهترين واعظ‍‌ است.

divider