شناسه حدیث :  ۴۴۹۷۶۱

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۹۴  

عنوان باب :   «حرف الكاف» [235]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

كفى بالشّيب داء.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۹۵

پيرى، بدترين درد است.

divider