شناسه حدیث :  ۴۴۹۷۴۱

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۹۰  

عنوان باب :   «حرف الفاء» [215]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

فكاك المرء دليل عقله.
نوع ارتباط
تشابه لفظی (۱۰)
تشابه معنایی (۲)
هم نشینی (۶۹)
از ۹