شناسه حدیث :  ۴۴۹۷۲۱

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۸۸  

عنوان باب :   «حرف الغين» [195]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

غاب حظّ من غابت نفسه.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۸۹

آن كه، خود، غايت است، سهمى ندارد.

divider