شناسه حدیث :  ۴۴۹۷۰۶

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۸۴  

عنوان باب :   «حرف الظّاء» [180]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

ظلم المرء يصرعه.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۸۵

ظلم و ستمگرى، آدمى را از پا در مى‌آورد.

divider