شناسه حدیث :  ۴۴۹۶۳۶

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۷۲  

عنوان باب :   «حرف الزّاي» [110]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

زر المرء على قدر إكرامه لك.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۷۳

مردمان را به اندازۀ احترامى كه به شما مى‌گذارند ديدار كنيد.

divider