شناسه حدیث :  ۴۴۹۶۱۳

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۶۶  

عنوان باب :   «حرف الدّال» [87]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

دين الرّجل خدينه .
نوع ارتباط
تشابه لفظی (۱۱)
تشابه معنایی (۶)
از ۲