شناسه حدیث :  ۴۴۹۵۹۳

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۶۴  

عنوان باب :   «حرف الخاء» [67]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

خابت صفقة من باع الدّين بالدّنيا.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۶۵

كسى كه دين را به دنيا فروشد، داد و ستدى زيانبار كرده است.

divider