شناسه حدیث :  ۴۴۹۵۷۵

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۶۰  

عنوان باب :   «حرف الجيم» [49]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

جد بما تجد.
زبان ترجمه:

موردی یافت نشد