شناسه حدیث :  ۴۴۹۵۶۹

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۵۸  

عنوان باب :   «حرف الثّاء» [43]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

ثنّ احسانك بالاعتذار.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۵۹

احسانت را با پوزش خواهى دو چندان كن.

divider