شناسه حدیث :  ۴۴۹۵۶۵

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۵۸  

عنوان باب :   «حرف الثّاء» [39]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

ثلاث مهلكات: بخل، و عجب، و هوى.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۵۹

سه چيز نابودكننده است: بخل و خودپسندى و هوسرانى.

divider