شناسه حدیث :  ۴۴۹۵۴۱

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۵۴  

عنوان باب :   «حرف الباء» [15]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

برّك لا تبطل بالمنّ.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۵۵

نيكى و احسان خود را با منّت نهادن، بر باد مده.

divider