شناسه حدیث :  ۴۴۹۵۳۴

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۵۲  

عنوان باب :   «حرف الألف» [8]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

أدّب عيالك تنفعهم.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۵۳

سود رساندن به خانواده، تربيت آنان است.

divider