شناسه حدیث :  ۴۴۹۲۱۶

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۶۸  

عنوان باب :   الباب السابع

معصوم :  

إِنَّ اَللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا اَلدِّينَ بِالرَّجُلِ اَلْفَاجِرِ.
نوع ارتباط
تشابه لفظی (۳)
حدیث اعم (۱)
تشابه معنایی (۶)
هم نشینی (۷۵)
از ۹