شناسه حدیث :  ۴۴۹۲۰۶

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۶۶  

عنوان باب :   الباب السابع

معصوم :  

إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمَحَامِدَ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد