شناسه حدیث :  ۴۴۹۲۰۲

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۶۵  

عنوان باب :   الباب السابع

معصوم :   پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

إِنَّ اَلْعَيْنَ لَتُدْخِلُ اَلرَّجُلَ اَلْقَبْرَ، وَ تُدْخِلُ اَلْجَمَلَ اَلْقِدْرَ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد