شناسه حدیث :  ۴۴۹۱۹۹

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۶۴  

عنوان باب :   الباب السابع

معصوم :   پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

إِنَّ اَلدِّينَ بَدَأَ غَرِيباً وَ سَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد