شناسه حدیث :  ۴۴۹۱۹۳

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۶۴  

عنوان باب :   الباب السابع

معصوم :  

إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلرِّفْقَ فِي اَلْأَمْرِ كُلِّهِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد