شناسه حدیث :  ۴۴۹۱۹۰

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۶۳  

عنوان باب :   الباب السابع

معصوم :  

إِنَّ اَلْحَسَدَ لَيَأْكُلُ اَلْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ اَلنَّارُ اَلْحَطَبَ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد