شناسه حدیث :  ۴۴۹۱۸۳

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۶۲  

عنوان باب :   الباب السابع

معصوم :  

إِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ مِصْدَاقاً، وَ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد