شناسه حدیث :  ۴۴۹۱۸۰

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۶۱  

عنوان باب :   الباب السابع

معصوم :  

إِنَّ لِكُلِّ سَاعٍ غَايَةً، وَ غَايَةَ كُلِّ سَاعٍ اَلْمَوْتُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد