شناسه حدیث :  ۴۴۹۱۷۹

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۶۱  

عنوان باب :   الباب السابع

معصوم :  

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَ إِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي اَلْمَالُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد