شناسه حدیث :  ۴۴۹۱۷۸

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۶۱  

عنوان باب :   الباب السابع

معصوم :   پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقاً، وَ إِنَّ خُلُقَ هَذَا اَلدِّينِ اَلْحَيَاءُ.
نوع ارتباط
تشابه لفظی (۱۴)
تشابه معنایی (۳۰)
هم نشینی (۵۸)
از ۱۱