شناسه حدیث :  ۴۴۹۱۷۱

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۶۰  

عنوان باب :   الباب السابع

معصوم :  

إِنَّ لِجَوَابٍ اَلْكِتَابِ حَقّاً كَرَدِّ اَلسَّلاَمِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد