شناسه حدیث :  ۴۴۹۱۶۵

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۵۹  

عنوان باب :   الباب السابع

معصوم :  

إِنَّ عَذَابَ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ جُعِلَ فِي دُنْيَاهَا.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد