شناسه حدیث :  ۴۴۹۱۵۵

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۵۸  

عنوان باب :   الباب السابع

معصوم :  

إِنَّ أَحْسَنَ اَلْحَسَنِ اَلْخُلُقُ اَلْحَسَنُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد