شناسه حدیث :  ۴۴۹۱۵۳

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۵۸  

عنوان باب :   الباب السابع

معصوم :  

إِنَّ لِصَاحِبِ اَلْحَقِّ مَقَالاً.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد