شناسه حدیث :  ۴۴۹۱۴۷

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۵۷  

عنوان باب :   الباب السابع

معصوم :  

إِنَّ هَذَا اَلدِّينَ يُسْرٌ.
نوع ارتباط
تشابه لفظی (۲۶)
تشابه معنایی (۱۲)
هم نشینی (۷۷)
از ۱۲