شناسه حدیث :  ۴۴۹۱۴۴

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۵۶  

عنوان باب :   الباب السابع

معصوم :   پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

إِنَّ حُسْنَ اَلْعَهْدِ مِنَ اَلْإِيمَانِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد