شناسه حدیث :  ۴۴۹۱۴۰

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۵۶  

عنوان باب :   الباب السابع

معصوم :  

وَ إِنَّ مِنَ اَلشِّعْرِ لَحُكْماً.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد