شناسه حدیث :  ۴۴۹۱۳۴

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۵۴  

عنوان باب :   الباب السادس فصل

معصوم :   پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

إِيَّاكُمْ وَ مُشَارَّةَ اَلنَّاسِ فَإِنَّهَا تُظْهِرُ اَلْعُرَّةَ وَ تَدْفِنُ اَلْغُرَّةَ .

هیچ ترجمه ای وجود ندارد