شناسه حدیث :  ۴۴۹۱۳۱

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۵۴  

عنوان باب :   الباب السادس فصل

معصوم :  

إِيَّاكَ وَ مَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد