شناسه حدیث :  ۴۴۹۱۲۹

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۵۳  

عنوان باب :   الباب السادس

معصوم :  

لَنْ يَهْلِكَ اِمْرُءٌ بَعْدَ مَشُورَةٍ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد