شناسه حدیث :  ۴۴۹۱۰۶

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۵۰  

عنوان باب :   الباب السادس

معصوم :  

لاَ تَسُبُّوا اَلْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا بِهِ اَلْأَحْيَاءَ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد