شناسه حدیث :  ۴۴۹۰۹۰

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۴۷  

عنوان باب :   الباب السادس

معصوم :  

لاَ يَشْبَعُ اَلْمُؤْمِنُ دُونَ جَارِهِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد