شناسه حدیث :  ۴۴۹۰۷۲

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۴۴  

عنوان باب :   الباب السادس

معصوم :  

لاَ يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد