شناسه حدیث :  ۴۴۹۰۶۱

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۴۲  

عنوان باب :   الباب السادس

معصوم :  

لاَ صَرُورَةَ فِي اَلْإِسْلاَمِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد