شناسه حدیث :  ۴۴۹۰۵۵

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۴۱  

عنوان باب :   الباب السادس

معصوم :   پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

وَ لاَ حَسَبَ كَحُسْنِ اَلْخُلُقِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد