شناسه حدیث :  ۴۴۹۰۵۰

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۴۰  

عنوان باب :   الباب السادس

معصوم :  

لاَ حَلِيمَ إِلاَّ ذُو عَثْرَةٍ ، وَ لاَ حَكِيمَ إِلاَّ ذُو تَجْرِبَةٍ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد