شناسه حدیث :  ۴۴۹۰۳۳

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۳۵  

عنوان باب :   الباب الخامس

معصوم :  

مَا اِمْتَلَأَتْ دَارٌ حَبْرَةً إِلاَّ اِمْتَلَأَتْ عَبْرَةً.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد