شناسه حدیث :  ۴۴۹۰۱۳

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۳۱  

عنوان باب :   الباب الخامس

معصوم :  

مَا نُزِعَتِ اَلرَّحْمَةُ إِلاَّ مِنْ شَقِيٍّ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد