شناسه حدیث :  ۴۴۹۰۱۰

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۳۱  

عنوان باب :   الباب الخامس

معصوم :   پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

مَا عَالَ مَنِ اِقْتَصَدَ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد